Language English Chinese
07.01.16

China Tour 2016

Announcing Jackson Wells China Tour 2016. Six locations, July 15-24, 2016.

7/15 Mao Livehouse, Shanghai
7/16 Nuts Club, Chongqing
7/17 Yugongyishan, Beijing
7/22 Yuefu Livehouse, Guangzhou
7/23 Nuts Livehouse, Chongqing
7/24 Little Bar Chengdu